Events

DOKTORIÕPE HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKONNAS
DOCTORAL STUDIES IN THE FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES


Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 1. aasta doktorantide infopäev / Orientation session for the 1st year doctoral students of the Faculty of Arts and Humanities
Jakobi 2-114, Tartu

Reedel, 09. septembril 2022 korraldab Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppekeskus oma doktorantidele infopäeva.
Oodatud on kõik valdkonna 1. aasta doktorandid, doktoriõppe eksternid ja juhendajad!

On Friday, September 09, 2022, the Centre for Doctoral Studies in Humanities, University of Tartu, hold an orientation session for their doctoral students.
All 1st year doctoral students and external doctoral students of the Faculty, as well as supervisors, are welcome!

 

Program


10:00–12:00 - eestikeelne sessioon

Doktoriõppe planeerimine. Individuaalplaan  
Prof. Raili Marling, programmijuht

Doktorantide atesteerimine ja teadustöö hindamine 
Prof. Riho Altnurme, teadusprodekaan

Õppeaine "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes" 
Elo-Hanna Seljamaa, kaasprofessor

Mida tähendab töötamine Tartu Ülikoolis doktorandina? 
Lii Lang, doktoriõppe ja projektide peaspetsialist; Heddy Haljak, õppekorralduse peaspetsialist

12:00-13:00 – paus, kohv ja lõuna // break, lunch with coffee (115)


13:00-15:00 - English session

Planning your doctoral studies. Individual study plan 
Prof. Raili Marling, Programme Director

Doctoral students' progress review, assessment of research 
Prof. Riho Altnurme, Vice Dean for Research

Course "Introduction to Doctoral Studies in the Humanities" 
Elo-Hanna Seljamaa, Associate Professor

What to know about being employed by the University of Tartu as a doctoral student?
Lii Lang, Senior Specialist for Doctoral Studies and Projects; Heddy Haljak, Academic Affairs Senior Specialist


Infopäev on jaotatud osadeks: / Orentation session is devided into sections:
10:00–12:00 eestikeelne infopäev / orientation session in Estonian
13:00–15:00 ingliskeelne infopäev / orientation session in English

Infoleht  1. aasta doktorantidele ja nende juhendajatele on leitav siit. / Please see the leaflet for the 1st year doctoral students here.
Kontakt / Contact: Lii Lang, lii.lang@ut.ee

The event is financed by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).