Uudised


Algab uus, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna akadeemilistele töötajatele ja doktorantidele suunatud sari „Teadlaselt teadlasele lõunaseminar“
22.11.2019

Ootame teid korra kuus, et arutada kõige üle, mis puudutab teadusraha taotlemist – taotlusvoorudes orienteerumist, taotluste ette valmistamist ja kirjutamist, neis leiduvate tugevuste rõhutamist ja kitsaskohtade ülesleidmist, oma töö esitlemist, oma õiguste tundmist ja erinevate projektide konflikti sattumise vältimist. Selleks, et arutelu võimalikult palju kasu tooks, kutsume igale seminarile esinema ühe kogenud teadlase, kes vastavat teemavaldkonda oma uurimistöös käsitleb ning ka ise teadusprojektide taotlemisega praktiliselt kokku puutub.

Seminar toimub vabas õhkkonnas, pakutakse ka kerget lõunat.

 • 26.11 kell 12.00-13.30 (Jakobi 2-428) "Eetikaküsimused taotlustes. Horisont 2020 avanevad kutsed.” Esinevad eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ning ETAGi vanemkonsultant Katrin Kello (ERA-NET, COST, humanitaar- ja sotsiaalteadused).
   
 • 12.12 kell 12.00-14.00 (Jakobi 2-114) "Millal tekivad teadustöös need olukorrad, kus tuleb tähelepanelikult kaaluda erinevaid regulatiivseid piiranguid andmete korjamisel, andmete töötlemisel, analüüsil ja arhiveerimisel? Grandisobitustarkvara ja Research Professionali rahastusvõimaluste andmebaasi tutvustus." Esinevad ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit ja grandikeskuse teadus- ja arendustegevuse analüütik Kalmer Lauk.

  Palume osalemine registreerida.

 • 28.01 kell 12.00-13.30 (koht täpsustamisel) "Autoriõigusest teadustöös. Lähiajal avanevad taotlusvoorud." Esinevad intellektuaalse omandi õiguse professor Aleksei Kelli ja HV projektitaotluste kirjutaja Eveli Kuuse grandikeskusest.
   

Jooksvalt leiab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna töötajatele mõeldud info taotlusvoorude, nendega seotud koolituste ja infopäevade info siseveebist

 

Koolitussarja üritustel tehakse pilte, mida kasutatakse valdkonna kodulehel ja sotsiaalmeedias valdkonna tegevuste tutvustamiseks. Üritust toetavad valdkonna doktorikoolid, rahastaja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).Avati uus õppeaine "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes"
31.05.2019
 

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on avatud õppeaine HVHV.00.013 "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes" (2 EAP). Aine on registreerimiseks avatud 15.05.2019-01.09.2019, registreerimise lõpptähtaeg 1. aasta doktorantidele 16.09.2019.  Vaata täpsemalt ÕISist.

Ainekursus on mõeldud eelkõige Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 1. aasta doktorantidele, kuid osalema on oodatud ka edasi­jõudnud doktorandid, kes tunnevad vajadust oma teadmisi täiendada.

Kursust loetakse nii eesti kui inglise keeles.

Ainekursuse olulisemad teemad

 • mida peab teadma doktoriõppe korraldusest TÜs
 • kuidas oma doktoriõpinguid planeerida
 • mida peaks edukaks atesteerimiseks silmas pidama
 • kuidas valida artikliväitekirja ja monograafia vahel
 • kuidas koostada ja publitseerida teaduslikku teksti
 • kuidas kasutada andmeallikaid ja -baase
 • ja muud vajalikku alustavale humanitaarteaduste doktorandile. 

Ainekursuse sisukirjeldus

Õppeaine algab doktorikooli korraldatava infopäevaga 11.09.2019. Järgnevate loengute ja seminaride käigus tutvutakse doktoriõpingute korralduse ja eesmärkidega TÜs, doktoriõpingute planeerimisega, atesteerimisega, väitekirjade liikide (artikliväitekiri ja monograafia), andmeallikate ja -baasidega, viitehaldussüsteemidega, projektipõhise teaduse toimimisega, teadusliku teksti koostamise ja publitseerimisega, konverentside tavade, andmete ja avatud teaduse põhimõtetega.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel doktorant

 • mõistab doktoriõpet reguleerivaid õigusakte ning doktoriõppe ja teaduse hea tava põhimõtteid
 • oskab doktoriõpinguid ja järgnevat (teadlas)karjääri sihipäraselt planeerida ja teostatavaid eesmärke seada
 • tunneb ja kasutab valdkonna juhtivaid väljaandeid ning publikatsioonide klassifitseerimispõhimõtteid
 • kavandab teadusliku artikli publitseerimist, kasutades selles protsessis, s.h retsenseerimises vajalikke oskusi
 • rakendab oma töös sihipäraselt teadustööd koondavaid ja reguleerivaid andmebaase ning viitehaldusprogramme
 • mõistab, kuidas toimib projektipõhine teadus ja avatud teadus (Open Science) ning kujundab oma tegevust selle vajadustega vastavalt