Uudised

Avati uus õppeaine "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes"
31.05.2019
 

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on avatud õppeaine HVHV.00.013 "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes" (2 EAP). Aine on registreerimiseks avatud 15.05.2019-01.09.2019, registreerimise lõpptähtaeg 1. aasta doktorantidele 16.09.2019.  Vaata täpsemalt ÕISist.

Ainekursus on mõeldud eelkõige Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 1. aasta doktorantidele, kuid osalema on oodatud ka edasi­jõudnud doktorandid, kes tunnevad vajadust oma teadmisi täiendada.

Kursust loetakse nii eesti kui inglise keeles.

Ainekursuse olulisemad teemad

 • mida peab teadma doktoriõppe korraldusest TÜs
 • kuidas oma doktoriõpinguid planeerida
 • mida peaks edukaks atesteerimiseks silmas pidama
 • kuidas valida artikliväitekirja ja monograafia vahel
 • kuidas koostada ja publitseerida teaduslikku teksti
 • kuidas kasutada andmeallikaid ja -baase
 • ja muud vajalikku alustavale humanitaarteaduste doktorandile. 

Ainekursuse sisukirjeldus

Õppeaine algab doktorikooli korraldatava infopäevaga 11.09.2019. Järgnevate loengute ja seminaride käigus tutvutakse doktoriõpingute korralduse ja eesmärkidega TÜs, doktoriõpingute planeerimisega, atesteerimisega, väitekirjade liikide (artikliväitekiri ja monograafia), andmeallikate ja -baasidega, viitehaldussüsteemidega, projektipõhise teaduse toimimisega, teadusliku teksti koostamise ja publitseerimisega, konverentside tavade, andmete ja avatud teaduse põhimõtetega.

Õpiväljundid

Aine läbimise järel doktorant

 • mõistab doktoriõpet reguleerivaid õigusakte ning doktoriõppe ja teaduse hea tava põhimõtteid
 • oskab doktoriõpinguid ja järgnevat (teadlas)karjääri sihipäraselt planeerida ja teostatavaid eesmärke seada
 • tunneb ja kasutab valdkonna juhtivaid väljaandeid ning publikatsioonide klassifitseerimispõhimõtteid
 • kavandab teadusliku artikli publitseerimist, kasutades selles protsessis, s.h retsenseerimises vajalikke oskusi
 • rakendab oma töös sihipäraselt teadustööd koondavaid ja reguleerivaid andmebaase ning viitehaldusprogramme
 • mõistab, kuidas toimib projektipõhine teadus ja avatud teadus (Open Science) ning kujundab oma tegevust selle vajadustega vastavalt