Teavitusnõuded

Doktorikooli poolt toetatud tegevuste puhul peab täitma teavitusnõudeid etteantud vormis. Otsese doktorikooli rahastuse puhul tuleb kasutada nii sõnalist viidet kui logo.


Sõnalise viite näited:

1. The seminar was supported by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).

2. This event has been supported by the University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA (European Regional Development Fund).

3. Ürituse toimumist toetab / üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).


Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logofailid

EestikeelsedHorisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis

IngliskeelsedVertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

Slaidipõhjad 

EestikeelsedSinise taustaga
Valge taustaga

IngliskeelsedSinise taustaga
Valge taustaga


Vaata ka Archimedese kodulehekülge.