Teavitusnõuded

 

Doktorikooli poolt toetatud tegevuste puhul peab täitma teavitusnõudeid etteantud vormis. Otsese doktorikooli rahastuse puhul tuleb kasutada nii sõnalist viidet kui logo.


Sõnalise viite näited:

1. The seminar was supported by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).

2. This event has been supported by the University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA (European Regional Development Fund).

3. Ürituse toimumist toetab / üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).


Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logofailid

Eestikeelsed Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis

 

Ingliskeelsed Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
  Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

 

Slaidipõhjad 

Eestikeelsed Sinise taustaga
  Valge taustaga

 

Ingliskeelsed Sinise taustaga
  Valge taustaga

 


Vaata ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehekülge.