Tulemusstipendium

 

3. septembrist 2018 on võimalik Tartu Ülikooli doktorantidele määrata tulemusstipendiumi, mille suurus on 400 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi eesmärk on tagada 100% koormusega õppivale doktorandile sissetulek 1060 eurot kuus, toetades seeläbi doktorantuurile pühendumist ja nominaalajaga lõpetamist.

Seda, millise koormusega doktorant oma õppekava on täitnud, hinnatakse atesteerimistel valdkondliku korra alusel.

Tulemusstipendiumi määramise aluseks on stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord. Rohkem infot siit.

Kokkuvõte tulemusstipendiumi määramise tingimustest

Oluline on tähele panna järgmist:

 • Riigi poolt makstav doktoranditoetus on 660 eurot kuus, see määratakse positiivselt atesteeritud (õppekava täitmine vähemalt 75%) doktorandile, kes vastab ka muudele doktoranditoetuse tingimustele.
  Täpsemad juhendid leiad siit.
 • Tartu Ülikooli tulemusstipendium 400 eurot kuus määratakse doktorandile, kes on esimese aasta doktorant või on täitnud õppekava nominaalmahust 100% ja kes vastab ka stipendiumi määramise muudele tingimustele.

Doktorandi tulemusstipendiumi on õigus saada kokku kuni 48 kuud doktorandil,

 • kes õpib täiskoormusega ja kes on täitnud atesteerimise tulemusena õppekava 100%-liselt;
 • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, st kes ei õpi pikendusaastal;
 • kes on esimese aasta doktorant ja ei ole veel atesteerimist läbinud;
 • kes ei tee ülikoolis töölepingu alusel sellist tööd, mis toetab tema doktoriõpingute läbimist (nõue ei kehti esimese aasta doktorantidele, keda ei ole veel atesteeritud).
  Doktoriõpinguid toetav töö on selline töö, mille puhul doktorant teeb teadus- või õppetööd doktoriõppe individuaalplaani täitmiseks.
 • ei saa doktorandistipendiumi või Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi. Rohkem infot siin.