Talvekool

  • pilt2_01.jpg
  • pilt3_01.jpg
  • pilt9_01.jpg
  • pilt7_01.jpg
  • pilt8_01.jpg
 

Talvekool on traditsiooniline Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli üritus, mis toob kokku kõikide partnerülikoolide ja õppekavade doktorandid. Viis päeva kestev üritus toimub kord aastas ning seda korraldavad kordamööda Tartu ja Tallinna ülikool. Tartu Ülikool korraldab talvekooli 2018. aastast alates koostöös Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga.

Talvekooli teema valikul on määravaks nii selle ajakohasus teadusuuringute jaoks kui võime kõnetada kõiki doktorikooli doktorante. Ürituse peaesinejateks on kuni kaheksa välislektorit, kes valitakse välja nii uurimisteema kui erialadeülese vaate põhjal. Talvekooli programm koosneb tavapäraselt loengutest (ja järgnevatest aruteludest) ning seminaridest, eraldi päeval toimuvad praktilisema suunitlusega töötoad.

Talvekooli peamiseks eesmärgiks on humanitaarteadusliku diskussiooni edendamine ning doktorantide silmaringi laiendamine. Samavõrd oluline on ka Eesti humanitaarteaduste ja kunstide doktorantide kokkutoomine ning nende omavaheliste võrgustike arendamine. Seetõttu on talvekooli programmi oluliseks osaks õhtused üritused, mille raames on võimalik doktorantidel nii omavahel kui õppejõududega paremini tuttavaks saada.