Sõidukulude hüvitamine

 

Eelneval kokkuleppel on doktorikooli doktorantidel võimalus taotleda üritusel osalemisega seonduvate sõidu– ja majutuskulude hüvitamist doktorikooli poolt.

Kulude hüvitamiseks palume doktorandil täita kuluaruande vorm ning tuua/saata doktorikoolide kontorisse (Jakobi 2-119) originaaldokumendid. Kuluaruande koos dokumentidega palume esitada hiljemalt 2 nädalat pärast lähetuse lõppu. (Hiljem laekunud dokumente võtame vastu vaid mõjuval põhjusel.)

Kui doktorant on ka ülikooli töötaja, siis hüvitatakse tema kulud lähetuskorralduse/-aruandega.  

  • Alates 1. juulist 2020 esitatakse ja menetletakse kõik majanduskulude aruanded üksnes DHIS-is (menüü „Lisa uus“ → Kuludokument → Majanduskulude aruanne). Palume aruanne valmis vormistada ja suunata ülevaatamiseks Merili Hansenile. Kõik originaal dokumendid tuleb tuua projektide kontorisse (Jakobi 2-119). Originaal dokumentidele lisatakse projekti kood ja TÜ andmed, ning need skaneeritakse ja lisatakse DHS-i aruandele. Palun lisage „Kuluaruande selgitus“ lahtrisse ürituse nimi, kuupäevad ja ASTRA teavitus (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA, 2014-2020.4.01.16-0027). Käibemaks tuleb välja tuua eraldi real. Majanduskulude aruande menetlemise juhend.

Lähetusaruande peab esitama 5 tööpäeva jooksul pärast töölähetuse lõppu (TÜ raamatupidamise sise-eeskiri).
 

Abikõlblikud kulud ja vajalikud dokumendid:

Majutuskulud ürituse toimumisajal (vajadusel +1 päev enne ja pärast):

  • üldjuhul korraldajate poolt broneeritud ning makstakse otse arvega;
  • doktorandi poolt tehtud kulude puhul tuleb esitada majutuse arve.

 

Otseselt üritusega seotud sõidukulud:

  • buss, rong: esitada piletid;
  • isikliku sõiduauto kulud: esitada bensiinitšekid, sõidupäevik (iga päeva kohta eraldi rida) ning tehnilise passi koopia.


Kõikide pangaülekande või pangakaardiga teostatud kulude juurde tuleb esitada maksekorraldus või pangakonto väljavõte.