Kirjutamislaagrid


Kirjutamislaagrid on kolme- või neljapäevased üritused, mille peamine eesmärk on edendada doktoritöö kirjutamist, pakkudes selleks aja ja koha, kus osalejatel on võimalik keskenduda kas monograafia või teadusartikli kirjutamisele, ilma et neid segaksid igapäevaelu kohustused. Lisaks pakutakse laagris võimalust osaleda töötubades, mis toetavad kirjutamise protsessi. Osalejad saavad jagada teiste doktorantidega oma kirjatööd ja saada tagasisidet teksti kohta, mis on neil parajasti pooleli.

Selleks, et luua oma doktorantide ja nende juhendajate jaoks toetav kirjutamiskeskkond ning soodustada tugeva akadeemilise kogukonnatunde tekkimist humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide seas, korraldavad Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool mitmesuguseid kirjutamislaagreid. Järgnevalt leiate infot kirjutamislaagrite erinevate vormide kohta, mida doktorikoolid pakuvad.
 

TRADITSIOONILISED KIRJUTAMISLAAGRID


traditsioonTraditsioonilised kirjutamislaagrid kestavad 3–4 päeva ja need toimuvad tavaliselt linnast väljas (turismitaludes või maahotellides). Mõlema doktorikooli (KTKDK, KFSDK) liikmed kõikidest partnerasutustest on oodatud kirjutamislaagritesse jaanuaris ja juunis. Kirjutamislaagrite suure populaarsuse tõttu korraldab Tartu Ülikool ainult enda doktorantidele ja juhendajatele lisaks veel vähemalt kaks kirjutamislaagrit aastas (harilikult novembris ja märtsis).

Võimalikult tõhusa kirjutamise toetamiseks on laagrites kindel päevakava, kus on planeeritud aega nii kirjutamiseks, valikuliselt töötubades osalemiseks, konsultatsioonideks kui ka puhkamiseks. Töötoad keskenduvad kirjutamise erinevatele aspektidele, samuti erinevatele kirjutamisprotsessi hõlbustavatele tehnikatele ja strateegiatele. Individuaalsed konsultatsioonid annavad doktorantidele võimaluse saada asjakohast tagasisidet kirjutatu kohta ja jagada võimalikke raskusi.

Laagrisse on väga oodatud osalema doktorikoolide doktorantide juhendajad, kes saavad nii kasutada võimalust ka ise koos doktorandiga kirjutada ning arutada doktorandi kirjutatu üle juhendajakohtumisel.

Majutus, transport ja toitlustus on osalejatele tasuta. Laagris osalejate arv on piiratud ja seetõttu ei saa me vastu võtta kõiki, kes on registreerunud. Eelistatakse doktorante, kes saavad kirjutamislaagrist osa võtta täies mahus. Samuti võetakse arvesse eelnevat osalemisaktiivsust, eesmärgiga anda võimalus võimalikult paljudele doktorantidele kirjutamislaagrist osa võtta. 

Kirjutamislaagreid juhib kirjutamisnõustaja Katarina Damčević (katarina.damcevic@ut.ee).
 

VEEBIPÕHISED KIRJUTAMISLAAGRID


virtuaalKui traditsiooniliste kirjutamislaagrite üks suur väärtus on see, et osalejad kohtuvad üksteisega, siis virtuaalsed kirjutamislaagrid on väärtuslikud juhul, kui ei ole võimalik laagrisse kohale tulla. Videosilla vahendusel kohtumine annab juurde ühtekuuluvustunnet ja aitab struktureerida kirjutamise aega. Virtuaalsed laagrid sobivad näiteks doktorantidele, kes viibivad välismaal ega saa Eestisse tulla. Pakume võimalust osaleda laagris kas oma kodust, hotellitoast või muust alternatiivsest tööruumist.

Veebipõhiste kirjutamislaagrite ajakava ülesehitus on sarnane traditsiooniliste kirjutamislaagritega. Päev on jagatud kirjutamise ja (kohvi)pauside vahel, lisaks on võimalus teiste osalejatega veebi teel kogemusi vahetada. Ajakavas sisalduvad ka töötoad ja individuaalsed konsultatsioonid, sõltuvalt tudengite vajadustest ja nende fookusest kirjutamisprotsessis.

Täpsem info ja registreerimisjuhised saadetakse umbes kuu aega enne üritust HV doktorantide listi kaudu, samuti on info laagrite toimumise kohta leitav kodulehelt.

Veebipõhiseid kirjutamislaagreid juhib kirjutamisnõustaja Katarina Damčević (katarina.damcevic@ut.ee).
 

OSAKONDADE KIRJUTAMISLAAGRID


osakondAlates 2021. aastast on uus võimalus korraldada kirjutamislaager Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ühe instituudi või osakonna doktorantidele ja juhendajatele. Eesmärk on tutvustada kirjutamislaagreid laiemalt, et teadvustada kirjutamislaagri eeliseid ja mõju kirjutamise produktiivsusele. Kirjutamislaagrid aitavad arendad koostööd ja ühtekuuluvustunnet osakonna doktorantide ja juhendajate vahel. Spetsiaalselt osakonna või instituudi laagri sisu planeerimisel (töötoad ja väikeste töörühmade arutelud) arvestatakse selle üksuse spetsiifilisi vajadusi nii teoreetiliselt kui ka metodoloogiliselt. Kuid kõige olulisem on, et doktorantidele ja juhendajatele võimaldatakse keskenduda kirjutamisele, luues selleks vajalikud tingimused.

Osakond võib valida laagri läbiviimiseks endale sobiva hotelli või turismitalu, mis võimaldab neil eemalduda igapäevastest toimetustest ja kohustustest ning keskenduda täielikult  kirjutamisele.

Osakonna kirjutamislaager korraldatakse koostöös doktorikoolide ürituste projektijuhi (Merili Hansen) ja osakonna koordinaatoriga (peamine korraldaja). Iga instituut või osakond on oodatud korraldama ühte laagrit aastas. Selleks palume täita ürituse taotlus ja saata see Merili Hansenile (merili.hansen@ut.ee).
 

VÄIKESE TÖÖRÜHMA KIRJUTAMISLAAGER


töögruppPisikese töörühma kirjutamislaagri eesmärk on suurenda koostööd töörühmas doktorantide ja juhendajate vahel. Rühma võib kuuluda kolm kuni kaheksa doktoranti ja juhendajat. Töörühm juhib laagrit iseseisvalt ja struktureerib ajakava vastavalt igaühe kirjutamise vajadusele.

Laager viiakse läbi sobivas hotellis või turismitalus. Laagri pikkus sõltub töörühma vajadustest (kaks kuni neli päeva). Ajakava sõltub otseselt doktorandi või juhendaja tööplaanist. Tööplaan tuleb esitada koos taotlusega.

Kui  doktorant soovib osaleda laagris ilma doktoritöö juhendajata, siis tuleb tööplaan ja kirjutamiseesmärgid juhendajaga kooskõlastada ja juhendajal allkirjastada.

Taotlust esitades tuleb saata järgnev info vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist Merili Hansenile (merili.hansen@ut.ee):

  1. Osalejate info:  juhendaja ja doktorandi täisnimed ja e-mailid, doktorikool (KTKDK, KFSDK), akadeemiline staatus. Üks osalejatest peab olema märgitud, kui peamine kontakt, kes suhtleb Meriliga seoses korraldusliku poolega.
  2. Tööplaan: lisage taotlusele eraldi dokumendina (word/pdf) juhendaja poolt heaks kiidetud ja allkirjastatud tööplaan (iga doktorandi kohta eraldi). Tööplaani koostamisel lähtuge järgnevast infost:
    1. Taustainformatsioon teksti kohta, millega on plaanis laagris töötada (tekstiliik (artikkel, peatükk), uurimisküsimused, eesmärgid, töö hetkeseis jne).
    2. Kirjutamist toetavad strateegiad ja muud välised aspektid, millega on kavas arvestada (nt päeva eesmärkide seadmine, kirjutamissessioonideks ja tagasisidesessioonideks struktureeritud päevakava jms).

Doktorandid ja nende juhendajad saavad korraldada töörühma laagreid üks kord semestris.