Info 1. aasta doktorantidele


SISUKORD: Tähtsad kuupäevad / Doktoriõppe lepe / Individuaalplaani koostamine ja sisestamine ÕISi / AinepunktidTÜ arvutivõrgu kasutajakonto ja kontaktandmed / Doktoranditoetus / Infokanalid / Doktorante puudutav õppekorraldus ja olulisemad dokumendid / Üliõpilasstaatuse tõendamine / Kontaktid 

INFOPÄEVA SLAIDID


Doktoriõppe planeerimine. Individuaalplaan - Raili Marling

Õppekorraldusest - Heddy Haljak, Maria Tamm

Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes - Elo-Hanna Seljamaa

Doktorandi infokanalid. Humanitaarteaduste doktorikoolid - Ann Veismann
 

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

 

 • 14. september: 1. aasta doktorantidel õppeainetele registreerumise tähtaeg. 
 • 15. september: 1. aasta doktorantidel individuaalplaani esitamise tähtaeg.
 • 28. september: üliõpilaskandidaadi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitava doktoriõppe leppe sõlmimise lõpptähtaeg. 
 • sügis- ja kevadsemestri lõpus (jaanuari lõpus/veebruari alguses ja mai lõpus/juuni alguses/augustis) toimub doktorantide atesteerimine. Mõlema õpitud semestri lõpus toimub atesteerimine vaid esimesel aastal, edaspidi atesteeritakse kord aastas.
DOKTORIÕPPE LEPE


Juhend

Allkirjastatud lepe viige Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaati aegsasti enne lõpptähtaega. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel dekaan. Lepe registreeritakse ja üks eksemplar säilitatakse dekanaadis, ülejäänud eksemplarid tagastatakse üksusesse ja antakse üle osapooltele. Eksemplare peab olema sama palju kui allkirjastajaid.

Kui soovite lepet allkirjastada digitaalselt, saatke pdf-failiga digikonteiner sekretär Helena Teemetsale (helena.teemets@ut.ee).
 

INDIVIDUAALPLAANI KOOSTAMINE JA SISESTAMINE ÕISi


Individuaalplaani vormi ja juhendi leiate doktorikoolide kodulehelt.

Individuaalplaan tuleb koostada koostöös juhendajaga, nõu võib küsida ka programmijuhilt.

Individuaalplaanid ja atesteerimisaruanded peab doktorant lisama failina oma isiklikule lehele ÕISis, juhendi leiad siit.

Esimese aasta doktorandid lisavad oma individuaalplaani ÕISi hiljemalt 15. septembriks (õppeaasta kestel immatrikuleeritud doktorant kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist). Mujale seda saatma ei pea.

NB! Kui individuaalplaan jääb 15. septembriks esitamata, siis see on eksmatrikuleerimise aluseks!
 

AINEPUNKTID


Doktorandi ainepunktid ühel aastal jagunevad 1.-3. õppeaastal järgmiselt:

 • 20 EAP õppeainete läbimisest
 • 40 EAP teadustöö eest

Õppeainete eest saab ainepunktid eksami või arvestuse järel. Teadustöö eest antakse ainepunktid atesteerimisel.

Esimese aasta doktorandil toimub esimene atesteerimine keset õppeaastat (jaanuaris). See tähendab, et oma õpingute alguses tuleb lisaks nelja aasta plaanile teha ka täpsem esimese semestri plaan, milles on näha õppeained vähemalt 10 EAP eest ja teadustöö, mis vastab atesteerimisnõuete järgi 20 EAP-le. Järgmistel aastatel tuleb esitada iga õppeaasta alguses aastaplaan.

Oma teadustööd ise ainepunktide järgi individuaalplaanis ega atesteerimisaruandes hinnata ei ole vaja, planeerides peab silmas pidama nõudeid atesteerimiskorras (punkt 4 ja punkt 3).
 

TÜ ARVUTIVÕRGU KASUTAJAKONTO JA KONTAKTANDMED


Kõigil doktorantidel läheb vaja ülikooli arvutivõrgu kasutajanime ja parooli – sellega saab sisse logida ülikooli õppeinfosüsteemi ehk ÕISi. ÕISis saab vaadata ainete infot, registreeruda ainetele ja eksamitele ning jälgida oma õppetulemusi.
Kui doktorandile on loodud kasutajakonto, siis ÕISi on võimalik siseneda ka Mobiil-ID, ID-kaardi ning Smart-ID abil.

Kellel ülikooli meiliaadress/kasutajakonto on varasemast olemas, sel aktiveeruvad ÕISi kasutajaõigused õppeaasta algusega 31.08.2020. Muul ajal immatrikuleeritud doktorantide ÕISi ligipääs aktiveeritakse immatrikuleerimise kuupäevast alates.

Juhul kui parool on ununenud, tuleks ühendust võtta IT osakonnaga aadressil arvutiabi@ut.ee. Vajadusel saate abi TÜ arvutivõrgu kasutajatoelt telefonil 737 5500. Parooli on võimalik vahetada aadressil parool.ut.ee.

Palun kontrollige ÕISis üle oma kontaktandmed. Ülikool peab ÕISi kaudu saadetud teated üliõpilasele edastatuks, seetõttu on oluline, et ÕISis on kontaktandmed, mida tegelikult kasutate. Juhime teie tähelepanu sellele, et vahel suunatakse ülikooli poolt saadetud kirjad automaatselt rämpsposti kausta.
 

DOKTORANDITOETUS


Doktoranditoetuse suurus on 660 € ning see määratakse korraga kuni üheks aastaks. Toetus määratakse doktorandile automaatselt ja taotlust kirjutama ei pea.

Doktoranditoetuse maksab ülikool igal kalendrikuul 20. kuupäevaks vastava kuu eest, septembrikuu doktoranditoetuse hiljemalt 30. septembril.

Alates 2. õppeaastast on doktoranditoetuse saamise eelduseks positiivne atesteerimisotsus.

Lisaks on võimalik saada tulemusstipendiumi. Doktorandi tulemusstipendiumi suurus on 400 eurot kuus. Täpsem kord on kirjeldatud siin.

NB! Kontrollige ÕISis oma kontaktandmetest, kas teil on seal olemas kehtiv kontonumber, vajadusel sisestage.
 

INFOKANALID


Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajatele doktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste ja doktorikoolide ürituste kohta.

Doktorantide list hv.doktorikool@lists.ut.ee
Eksternide list hv.eksternid@lists.ut.ee
Doktorantide juhendajate list hv.dk.juhendajad@lists.ut.ee
1. aasta doktorandid lisatakse listi automaatselt. Listidega liitumiseks/eemaldumiseks andke oma soovist teada Merili Hansenile, merili.hansen@ut.ee või liitu veebilehe kaudu.


Üleülikoolilise doktorantide listiga (doktorandid@lists.ut.ee) liitumise kutse saate ÕISi vahendusel esimese semestri alguses.

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Tudengid liidetakse selle infokirjaga automaatselt.

Vaata ka ülevaadet doktorantide mobiilsustoetustest

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot

DOKTORANTE PUUDUTAV ÕPPEKORRALDUS JA OLULISEMAD DOKUMENDID


Valdkondlik atesteerimise kord ning individuaalplaani, juhendamispäeviku ja atesteerimise juhend.

Doktorantidele olulise info, k.a. dokumentide vormid, leiad TÜ doktoriõppe kodulehelt.

Vaata ka siit.

Tartu Ülikooli õigusaktid ja head tavad:

Õppekorralduseeskiri (ÕKE) Vaata siit
Doktoriõppe hea tava
Doktorikraadi andmise kord
Lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise kord
Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Vaata siit 
 
ÜLIÕPILASSTAATUSE TÕENDAMINE


Alates 2019/20. õppeaastast ei väljasta kõrgkoolid üliõpilaspileteid.

Üliõpilasstaatuse tõendamise võimalused:

 • hiljuti TÜ lõpetanud, kellel on üliõpilaspilet alles, saavad seda dekanaadis pikendada;
 • dekanaadist on võimalik küsida kirjalik tõend;
 • rahvusvaheline üliõpilaspilet ehk ISIC kaart;
 • pankade poolt pakutav ISIC/pangakaart.
   
KONTAKTID

 

Teema Kontakt
Õppekavad ja õppetöö

Osakonna õppekorralduse spetsialist

Dekanaadi koorinaatorid

 • Külli Kuusik
 • Heddy Haljak
Doktoriõppe programmijuhid
VÕTA - varasema ja mujal sooritatud õppe üle kandmine VÕTA nõustajad