Doktorikoolide üritused ja ainepunktid


Doktorikoolide üritused jagunevad kaheks: 

1. Üritused, millel on kindlaksmääratud ainepunkti maht

Ürituse infos on ära märgitud, millises mahus on osalemise eest võimalik ainepunkte saada ning samas täpsustatakse, millised on selle eelduseks olevad töömaht ning -ülesanded. Ürituse programmist täismahus osavõttu kinnitab tudengi allkiri ürituse allkirjalehtedel.

Doktorikooli ürituste registreerimisvormis palume tudengitel märkida, kas nad soovivad ürituse eest ainepunkte saada või ei.
Doktorikooli üritusi on lubatud registreerida ainult täienduskoolitusprogrammide kaudu, osaleja saab tunnistuse (täismahus läbinud) või tõendi (läbinud osalises mahus). Tunnistus/tõend võib olla nii elektrooniline (TÜ-siseselt piisav) kui paberkandjal.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on lubatud doktorikooli ainepunkte arvestada kas õppe- või teadustöö osana:

õppetöö osana arvestamine: doktorikooli ürituse eest saadud ainepunktid tuleb üle kanda VÕTAga (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine). VÕTA aluseks saab olla ainult täienduskoolitusprogrammi tunnistus (täismahus sooritus).

teadustöö osana arvestamine: doktorikooli ürituse eest saadud ainepunktid kantakse üle atesteerimiskomisjoni otsusega. Aluseks saavad olla nii tunnistus kui tõend.

Pea nõu oma juhendaja ning õppekorraldusspetsialistiga! Nemad oskavad nõu anda, kas ja millist Sinu õppekava ainet saab VÕTAga asendada.

VÕTA kohta vaata pikemalt siit.

VÕTA nõustajad


2. Üritused, mis ei anna ainepunkte

Ainepunktita üritustel osalemine läheb doktorandile kirja aastapõhise arvestuse järgi ning seda võetakse atesteerimisel ning DoRa Plussi taotlemisel arvesse.

Doktorandi osavõttu kinnitab tudengi allkiri ürituse allkirjalehtedel.

Osavõtu arvestust peab doktorikoolide kontor ning saadab enne atesteerimist atesteerimiskomisjonile.