Artiklite keeletoimetamine (TÜ HV doktorantidele)


Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab selliste artiklite keeletoimetamist, mis:

 • on (doktorandi jaoks) võõrkeelsed,
 • kvalifitseeruvad doktoritöö kaitsmisel arvestatavaks publikatsiooniks.

 

Taotlemise kord ja tingimused:

 • Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant;  
 • Taotlusi on võimalik esitada aastaringselt;
 • Toetuse taotlemiseks täitke palun avaldus. Avaldusele tuleb lisada artikli käsikiri; avalduse peab kinnitama doktorandi juhendaja.

 

Lisatingimused:

 • Valitud keeletoimetaja peab olema usaldusväärne, valdama erialaterminoloogiat ning järgima akadeemilise keelekasutuse nõudeid;
 • Eelarveks on keskmiselt 300–400 eurot; 
 • Keeletoimetajale saab töö eest tasuda: 
  • töövõtulepinguga (leping sõlmitakse enne töö alustamist)
  • lisatasu (kui keeletoimetaja on TÜ töötaja)
  • arve alusel (keeletoimetuse ettevõte esitab arve Tartu Ülikoolile, arve edastatakse doktorikoolile)

NB! Maksmisviisist tuleb doktorikoolide kontorit teavitada enne töö alustamist. 


Avaldust saab esitada kahel viisil: 

1) digiallkirjastatuna e-posti teel, aadressil monika.tasa@ut.ee

2) paberil - aadressil Jakobi 2-119 (Tartu)
 

Küsimuste puhul pöörduge palun doktorikoolide kontorisse, Jakobi 2-119 (Tartu), monika.tasa@ut.ee, 737 6534.