Doktorikoolide eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine ülikoolide ja muude partnerasutuste koostöös. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd.
Doktorikoolid lähtuvad oma tegevustes Eesti ülikoolide vahel sõlmitud kvaliteedi hea tava leppest (2011) ning Euroopa Komisjoni poolt sõnastatud innovatiivse doktoriõppe põhimõtetest (2011).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on Tartu Ülikoolis kaks doktorikooli, kuhu on kaasatud järgmised õppekavad: 

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK)

Tartu Ülikooli õppekavad:

 • Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Ajalugu
 • Usuteadus
 • Germaani-romaani filoloogia
  (kirjanduse suund)
 • Filosoofia
  (ajaloo suund)
 • Vene ja slaavi filoloogia
  (kirjanduse suund)
 • Semiootika ja kultuuriteooria
  (kultuuri ja looduse suund)

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK)

Tartu Ülikooli õppekavad:

 • -Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Germaani-romaani filoloogia
  (keeleteaduse suund)
 • Vene ja slaavi filoloogia
  (keeleteaduse suund)
 • Filosoofia
  (teoreetiline, praktiline ja teadusfilosoofia)
 • Semiootika ja kultuuriteooria
  (keele suund)

 

Mõlemad doktorikoolid alustasid oma tegevust juba 2009. aastal.

Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" (ASTRA) alla.


Doktorikoolid on Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027) alategevus, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Doktorikoolide rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022.