Nooremteadurite konkurss

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond soovib toetada 3. ja 4. aasta doktorante ning pakub neile võimalust töötada nooremteaduri ametikohal, et soodustada doktorantuuri nominaalajaga lõpetamist.

Tööülesanded: Nooremteaduri tööülesanneteks on oma eriala teadus-, arendus- ja loometegevuses osalemine professori või kaasprofessori juhendamisel, õppetöö läbiviimine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel, nimetatud tegevusteks vajalike oskuste arendamine ja enesetäiendamine ning muud tööülesanded lähtudes Tartu Ülikooli põhikirjast ja akadeemiliste töötajate ametijuhenditest (osa III.9 ja lisa 7).

Töölepingute kestus: 01.10.2021–31.08.2022

Nõutav kvalifikatsioon: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Alates 1. jaanuarist 2021 peab nooremteaduri ametikohal töötav isik olema immatrikuleeritud Tartu Ülikooli doktoriõppesse. Vaata lisaks ametikohal töötamise nõudeid (lisa 7) ja juhendmaterjali.

Kohtade arv õppekaval, koormus ning töötasu:

Ajaloo nooremteadur

Kohtade arv: 3

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Kaili Kaseorg-Cremona, kaili.kaseorg-cremona@ut.ee

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur

Kohtade arv: 3

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Tiia Margus, tiia.margus@ut.ee

Filosoofia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo, ruth.jurjo@ut.ee

Germaani-romaani filoloogia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Age Allas, age.allas@ut.ee

Kirjanduse ja kultuuriteaduste nooremteadur

Kohtade arv: 3

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Hille Roots, hille.roots@ut.ee

Semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo, ruth.jurjo@ut.ee

Religiooniuuringute ja teoloogia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Kairi Ots, kairi.ots@ut.ee

Vene ja slaavi filoloogia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,5

Brutopalk: 750 eurot kuus

Kontakt: Age Allas, age.allas@ut.ee


Tingimused:

Kandideerida saavad Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nominaalajal õppivad 3. ja 4. aasta doktorandid. Eelistatud on kandidaadid, kes õpivad doktoriõppes täiskoormusel.

Nooremteaduri ametikohale asumiseks esitab kandidaat õppekava kontaktisikule taotluse, mis sisaldab järgnevat:

  • elulookirjeldus (vastavalt akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korra lisale 1);
  • teadustööde loetelu;
  • motivatsioonikiri, mis peab sisaldama doktoritöö valmimise ajakava semestri täpsusega;
  • juhendaja toetuskiri, mis peab sisaldama hinnangut doktorandi edasijõudmisele ja senistele saavutustele teadustöös.

Taotluse tähtaeg on 31. august 2021.
 

Lisainformatsioon:

Oma huvist on oodatud märku andma 3. ja 4. aasta nominaalajal (n+2), eelistatult täiskoormuses õppivad doktorandid, kes ei tee doktoriõpingute kõrvalt muud tööd sellises mahus, et nende koormus kokku ületab 1,0 koormuse. Nooremteaduri töölepingu pikendamiseks tuleb konkurss uuesti läbida.

Nooremteadurite ametikohad instituutides täidetakse lähtuvalt akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korra punktist 4.2 (korralise akadeemilise töötaja ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga). Nooremteaduri ametikoha täitjat hindab tulevane töö vahetu korraldaja, kelleks on instituudi juhataja. Valimised toimuvad instituudi/kolledži nõukogus. Nõukogu võtab otsuse langetamisel arvesse kandidaadi poolt esitatud dokumente ning doktorandi viimast atesteerimisotsust.

Nooremteaduri tööülesanded peavad toetama tema õpinguid doktoriõppes. Tööülesannete määramise puhul tuleb arvesse võtta, et ülesanded saavad olla ainult ajutise tähtajalise iseloomuga.

Kuna nooremteaduri ametikohal töötav isik peab olema immatrikuleeritud Tartu Ülikooli doktoriõppesse, tuleb eksmatrikuleerimise korral nooremteaduri tööleping lõpetada töölepingu seadusest tulenevatel üldistel alustel.


 

Lisainformatsioon: HVHV teadus- ja arendustegevuse peaspetsialist Monika Tasa, monika.tasa@ut.ee, 737 6534