Ülevaade doktorantide mobiilsustoetustest

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorikoolide mobiilsustoetus doktorantidele (kuni 30 kalendripäeva)


Doktorikoolid toetavad teadustööga seotud lühiajalist mobiilsust välisriikidesse ja Eestisse. Toetuse maksimaalne suurus on kuni 1500 eurot ühe lähetuse kohta. Doktorikoolide mobiilsustoetus toimib kulupõhiselt. Doktorant saab toetust taotleda maksimaalselt kaks korda aastas.

Taotlus tuleb esitada Akadeemilise Mobiilsuse Töökeskkonnas. Keskkonda sisselogimiseks kasuta oma Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli.
 

Reisi eesmärk Hüvitatavad kulud
 • teadustöö uurimiskeskuses, arhiivis, raamatukogus;
 • välitöödel osalemine;
 • töö (kaas)juhendajaga, uurimistööga seotud konsultatsioonid;
 • uurimisteemaga seotud koolitustel ja kraadiõppuritele suunatud üritustel
  (nt suve- ja talvekoolid) osalemine;
 • muud doktorandi uurimistööga otseselt seotud lähetused
 • Sõidukulud (lennuk, buss, rong jne); 
 • kindlustus- ja viisakulud; 
 • majutuskulud; 
 • ürituse osavõtutasu; 
 • päevaraha doktorantidele, kes on TÜ lepingulised töötajad

   


Täpsema info leiad doktorikoolide kodulehelt.

Programmi koordinaator: Käroliin Jääger, karoliin.jaager@ut.ee

 

Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium (kuni 30 päeva)


Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise (kuni 30 päeva). Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Üritusel osalemise tasu ei hüvitata.

Taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu.
 

Reisi eesmärk Hüvitatavad kulud
 • Osalemine konverentsil 
 • Töö raamatukogus 
 • Laboratooriumi kasutamine 
 • Töö juhendajaga, konsultatsioonid 
 • Osalemine täiendkursusel, suvekoolis 
 • Sõidukulu
 • Majutuskulu
 • Päevaraha (32 eurot päevas) 

   

 

Täpsema info leiad Archimedese kodulehelt.

Programmi koordinaator: Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee, +372 6 999 397)
 

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium (1-12 kuud)


Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse doktorandivälisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures perioodiks 1 kuni 12 kuud. Stipendiumi on võimalik saada kaks korda doktoriõpingute jooksul, arvestades, et ühe õpirände minimaalne kestvus on 31 päeva ning maksimaalne kestvus 12 kuud. Stipendiumi suurus arvutatakse ühikuhindade alusel.

Taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi kaudu.

Reisi eesmärk Hüvitatavad kulud
 • Osalemine õppetööl ja praktikal 
 • Individuaalse töö läbiviimine 
 • Töö laboris 
 • Välitööd
 • Konsultatsioonid
 • Elamiskulu 
 • Sõidukulu


   


Täpsema info leiad Archimedese kodulehelt.

Programmi koordinaator: Eneli Külaots (eneli.kulaots@archimedes.ee, +372 7300 716)

 

Dora Pluss lühiajalise õpirände stipendium (kuni 30 päeva; alategevus 1.1)


Dora+ programmi raames toetatakse lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Toetuse suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Stipendiumi maksimaalne suurus on 2000 eurot. Üritusel osalemise tasu kaetakse kulupõhiselt pärast reisi toimumist.

Taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada Akadeemilise mobiilsuse keskkonnas.
 

Reisi eesmärk Hüvitatavad kulud
 • Osalemine erialasel konverentsil 
 • Osalemine erialasel seminaril, kursusel 
 • Õppe- ja teadustööga seotud tegevused
  • raamatukogus töötamine,
  • teadustööga seotud labori kasutamine,
  • õppematerjali arendamine,
  • töö juhendajaga,
  • konsultatsioon,
  • välitöödel osalemine
 • Sõidukulu
 • Majutuskulu
 • Päevaraha
 • Üritusel osalemise tasu (kulupõhine)

   


Täpsema info leiad ülikooli kodulehelt.

Dora Pluss koordinaator: Annela Oona, annela.oona@ut.ee, 737 6539
 

Dora Pluss doktorantide õpirände stipendium (1-10 kuud; alategevus 1.2)


Programmi raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuuks. Stipendiumi on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks. Stipendiumi suurus arvutatakse sõidukulu ja elamiskulu ühikuhinna alusel.

Taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega tuleb esitada Akadeemilise mobiilsuse keskkonnas. 
 

Reisi eesmärk Hüvitatavad kulud
 • Õppimine välisriigi ülikoolis või teadusasutuses
 • Osalemine koolitusel
 • Osalemine mitteformaalses või informaalses õppes 
 • Sõidukulu 
 • Majutus- ja elamiskulu
   


Täpsema info leiad ülikooli kodulehelt.

Dora Pluss koordinaator: Annela Oona, annela.oona@ut.ee, 737 6539